Idogen planerar för olika sätt att avsluta verksamheten efter misslyckad företrädesemission

Investerare visade ett minimalt intresse för Idogens företrädesemission. Nu är likvidation av bolaget föreslagen, samtidigt som ledningen arbetar med att både sälja tillgångarna och genomföra ett omvänt förvärv.

Kring årsskiftet gjorde Idogen en företrädesemission där bolaget ville få in 43,7 miljoner kronor, men bara 6,3 miljoner kronor blev tecknat. Det har fått konsekvensen att bolaget nu arbetar med olika sätt att lägga ner verksamheten. På årsstämman den 8 juni finns en punkt om att likvidera bolaget. Den kan dock komma att återkallas.

Bolaget arbetar nu med att sälja sin teknologiplattform för egenutveckling av cellterapi ämnad att skapa tolerans. Samtidigt fortsätter bolaget att föra samtal kring ett omvänt förvärv, dvs där bolagsskalet fylls med en ny verksamhet.

”Vi har arbetat intensivt med ett flertal finansieringsalternativ. Vi har dock inte lyckats med detta och bolagets cellterapibehandling byggd på den egna teknologiplattformen; ämnad att skapa en botande och ibland livsnödvändig toleransutveckling är därför nu till salu. Vi har komplett dokumentation på plats för att starta bolagets första kliniska studie för patienter med blödarsjuka som har utveckla neutraliserande antikroppar. Vi arbetar i nuläget parallellt med omvänt förvärv samt likvidation. Vi måste likvidera bolaget innan kassan och eget kapital tar slut. Bedöms försäljning av teknologiplattformen eller ett avtal om omvänt förvärv vara möjligt innan årsstämman avser styrelsen att dra tillbaka förslaget om likvidation.” säger Christina Herder, tf VD.

Uppdatering: Styrelsen föreslår att likvidation inte beslutas på årsstämman

”Med anledning av de pågående diskussionerna har styrelsen nu beslutat att föreslå att det inte beslutas om likvidation vid årsstämman utan att verksamheten istället drivs vidare.”

Uppdatering: Konkurs

Den 7 juli försattes Idogen i konkurs.

Läs även: Krisläge i Euroafrica Digital Ventures

Idogen AB

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.