Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hubbster Group AB

Hubbster Group AB

Hubbster Group AB
Birger Jarlsgatan 34, 2tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

www.hubbster.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.

Teckningsperiod:

1 september 2020 - 30 september 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

45 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss