Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoodin AB

Hoodin AB

Hoodin AB
Humlegatan 4
211 35 Malmö

Hemsida:

www.hoodin.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.

Teckningsperiod:

27 november 2019 - 13 december 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,41 Mkr

Teckningskurs:

13 kr per unit / 6,50 kr per aktie

Likviddag:

23 december 2019

Avstämningsdag:

25 november 2019

Värdering:

61 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. En (1) innehavd aktie ger en (1) uniträtt där fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vidhängande teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden för att säkerställa en del av emissionen. Befntliga aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna sammanlagt 465 590 units till ett sammnalagt belopp om cirka 6 MSEK, vilket motsvara cirka 25 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare åtagit sig att teckna sammanlagt 848 972 units i Bolaget till ett sammanlagt belopp om cirka 11 MSEK, vilket motsvarar cirka 45 procent av Företrädesmissionen. Företrädesemissionen är således totalt säkertställd till 70 procent.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019/2021 sker mellan den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. Teckningskursen för aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden den 14 januari 2021 till den 27 januari 2021, dock ej lägre än 6,50 SEK eller högre än 13 SEK.

Uppdaterat: 2019-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss