Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospektering AB
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping

Hemsida:

www.holmasjon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Holmasjön Prospektering prospekterar och utvecklar mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster i Sverige. Bolaget har undersökningstillstånd som är belägna i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.

Teckningsperiod:

4 december 2014 - 23 december 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Fem dagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

10 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt, vänder sig till institutioner och allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Holmasjön Prospektering planerar för en notering under 2015 eller 2016.

Intresserade av memorandum kan maila på [email protected] eller ringa till företaget.

Uppdaterat: 2014-12-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss