Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB
Box 14055
104 40 Stockholm

Hemsida:

hemplybalance.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hemply Balance är ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar. Kosttillskotten säljs utanför Sverige.

Teckningsperiod:

10 augusti 2023 - 20 augusti 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

4,8 Mkr + 4,0 Mkr

Teckningskurs:

0,343 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

0,97 Mkr pre-money

Villkor:

Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) Units. (Det framgår inte exakt vad en unit består av, bara att den innehåller både aktier och teckningsoptioner)

Post:

Övrigt:

10-20 augusti är dummy-datum, i skrivande stund har bolaget bara sagt att man preliminärt planerar att göra emissionen i augusti.

Företrädesemissionen är på 4,8 Mkr, vidare kan en övertilldelningsoption på 4 Mkr användas.

4 Mkr av emissionen på 4,8 Mkr är garanterad.

Bolaget har låneskuld som bolaget kan välja att konvertera till aktier via emissionen.

Teckningsperioden för de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsoptionen kommer att löpa från och med den 23 januari 2024 till och med den 2 februari 2024. Teckningsoptionerna kommer att berättiga till aktieteckning till en teckningskurs motsvarande en rabatt om 70 procent i förhållande till den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME mellan den 2 januari 2024 och den 17 januari 2024.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss