Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB
Box 14055
104 40 Stockholm

Hemsida:

hemplybalance.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hemply Balance är ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar. Kosttillskotten säljs utanför Sverige.

Teckningsperiod:

8 februari 2022 - 8 februari 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,03 Mkr

Teckningskurs:

25,235 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av Hemp Juice Sp. z o.o.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss