Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heliospectra AB

Heliospectra AB

Heliospectra AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Hemsida:

www.heliospectra.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Teckningsperiod:

5 november 2020 - 19 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,56 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 november 2020

Värdering:

134,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen en (1) innehavd aktie. Åtta (8) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) Units i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/21.

Post:

Övrigt:

Midroc New Technology AB och Welandkoncernen, genom Weland Värdepapper AB och Weland Stål AB, som tillsammans företräder cirka 52,6% av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i företrädesemission. Därutöver har Weland Stål AB och Midroc New Technology AB genom garantiåtaganden åtagit sig att teckna resterande 47,4% i lika delar fördelat mellan parterna.

Två (2) teckningsoptioner av serie 2020/21 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021 till en teckningskurs 3,1 SEK.

Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 32,7 MSEK.

Uppdaterat: 2020-11-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss