Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heliospectra AB

Heliospectra AB

Heliospectra AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Hemsida:

www.heliospectra.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Teckningsperiod:

20 mars 2019 - 3 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,7 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 mars 2019

Värdering:

158,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets två största ägare, Midroc New Technology AB och Welandkoncernen, genom Weland Värdepapper AB och Weland Stål AB, som tillsammans företräder cirka 44,5% av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i företrädesemission samt genom garantiåtagande åtagit sig att teckna resterande 55,5% pro-rata i förhållande till deras teckningsåtagande.

Uppdaterat: 2019-03-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss