Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heliospectra AB

Heliospectra AB

Heliospectra AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Hemsida:

www.heliospectra.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Teckningsperiod:

18 november 2016 - 2 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

91 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2016

Värdering:

121 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4.

Post:

Övrigt:

Totalt har de tre största ägarna åtagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av företrädesemissionen. Huvudägaren har förbundit sig att garantera resterande belopp, innebärande att emissionen är 100 procent säkerställd.

Vid stort intresse för företrädesemissionen kan även en övertilldelningsoption på 20 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss