Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Apps Technologies Europe AB

Green Apps Technologies Europe AB

Green Apps Technologies Europe AB
Åslättsvägen 15
373 32 Nättraby

Hemsida:

greenapps.tech

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Green Apps Technologies, som använder namnet Ekoappen, driver internettjänster som publicerar information om hälsokost och liknande samt marknadsför hälsokostprodukter. Green Apps Technologies Europe AB hette tidigare Organic Inspirations AB.

Teckningsperiod:

21 november 2022 - 31 januari 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,39 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2022

Värdering:

20,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En aktie (1) ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i bolaget krävs två (2) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till ca 50 procent genom garantiåtaganden.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 31 januari 2023. Enligt bolaget hade 82% tecknats när ordinarie teckningsperiod stängde den 9 december 2022.

Uppdaterat: 2022-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss