Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GomSpace Group AB

GomSpace Group AB

GomSpace Group AB
Alfred Nobels Vej 21C, 1.
9220 Aalborg East, Danmark

Hemsida:

gomspace.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GomSpace är ett danskt företag som utvecklar plattformar och system för nano- och kub-satellit-marknaden. GomSpace Group AB hette tidigare GS Sweden AB.

Teckningsperiod:

3 april 2023 - 19 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

122,3 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 mars 2023

Värdering:

81,55 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter, varvid två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

44 % av företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsåtagande i form av att konvertibellån konverteras till aktier.

Teckningsåtagarna har ingen speciell företrädesrätt annan än sin vanliga pro-rata-andel som aktieägare. Teckningsåtagande gäller i den utsträckning att en investerare inte uppnår 30 % av rösterna i bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss