Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GomSpace Group AB

GomSpace Group AB

GomSpace Group AB
Alfred Nobels Vej 21C, 1.
9220 Aalborg East, Danmark

Hemsida:

gomspace.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

GomSpace är ett danskt företag som utvecklar plattformar och system för nano- och kub-satellit-marknaden. GomSpace Group AB hette tidigare GS Sweden AB.

Teckningsperiod:

21 november 2018 - 5 december 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

298 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2018

Värdering:

298 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Som en följd av en framgångsrik Företrädesemission avser GomSpace att säga upp det avtal om möjlig finansiering om 300 miljoner SEK med European Select Growth Opportunities Fund som ingicks i juli 2018.

Uppdaterat: 2018-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss