Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gold Town Games AB

Gold Town Games AB

Gold Town Games AB
Strandgatan 19 A
931 32 Skellefteå

Hemsida:

www.goldtowngames.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gold Town Games är spelföretag som utvecklar och publicerar spel för mobiler och surfplattor. Intriktat på managerspel för olika sporter.

Teckningsperiod:

8 november 2023 - 22 november 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6,84 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2023

Värdering:

13,67 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,55 MSEK, motsvarande 52 %. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB, ESSEFF, samt styrelseledamöterna Tomas Alexanderson, Leif Rehnström och verkställande direktör Pär Hultgren.

Uppdatering: Gold Town Games företrädesemission blev tecknad till 80 %.

Uppdaterat: 2023-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss