Flygande start för Gold Town Games spel

Flygande start för Gold Town Games spellansering. Nyemissioner.se pratar med vd Pär Hultgren om bolagets aktiviteter och planer.

Gold Town Games är en mobilspelsutvecklare som är noterad på NGM Nordic-MTF sedan förra sommaren. Bolaget och aktien har levt något i skymundan innan intresset plötsligt sköt i höjden för några dagar sedan, beroende på en kombination av spellansering, kapitalanskaffning och uppmärksamhet i sportmedia. Nyemissioner.se bjöd därför in bolagets vd Pär Hultgren till kontoret för en intervju.

Spelmarknaden är stor och bred varför vi ställde frågan exakt vilken inriktning som Gold Town Games har och svaret var tydligt, sportmanagerspel till mobilen. Sportmanagerspel har varit populära sedan datorspelens barndom och har under senare år i olika former börjat överföras till mobilen. Gold Town Games är helt fokuserat på att göra spelen till mobilen och samtidigt som det första spelet, World Hockey Manager, utvecklas så tar bolaget även fram en plattform som kan användas för att göra managerspel med andra sporter.

Varför började då Gold Town Games från Skellefteå med just hockey? Det visar sig vara en kombination av två orsaker som samspelar. Den första orsaken är en tydlig marknadslucka, det finns nämligen inget hockeymanagerspel till mobilen, bara till datorer. Den andra orsaken är att bolaget känner sig bekväma med hockeyvärlden, de har bra kunskap inom området och ett bra kontaktnät. Redan från start fick bolaget ett större antal kända hockeyspelare som investerare och flera har även i olika grad varit involverade i att ge feedback till utvecklingen. Hockeyspelaren Jimmie Ericsson har varit med sedan första början och det var även han som gjorde en pr-kupp för några dagar sedan och gav spellanseringen i Sverige en flygande start.

Strategiskt val att knyta Norrlandsfonden till sig i kapitalanskaffningen

Den kapitalanskaffning Gold Town Games nu gör består av en företrädesemission på knappt 6,5 miljoner kronor, samt av ett långsiktigt konvertibellån från Norrlandsfonden på 1 miljon kronor. Pär berättar att det var ett strategiskt val att knyta den regionala aktören Norrlandsfonden till sig, han ser det som en bra långsiktig allierad.

Vad ska då pengarna från den aktuella kapitalanskaffningen användas till? Pär säger att det huvudsakligen är två saker. Primärt ska pengarna gå till en global lanseringen av World Hockey Manager under fjärde kvartalet, där fokus är Kanada och USA, två stora marknader där det finns ett betydande hockeyintresse i kombination med en vana att betala för saker i mobilspel. I den globala lanseringen ingår även att kontinuerligt optimera spelet, så att spelarna återkommer ofta och gillar att spendera pengar i spelet.

Det andra som kapitalet ska användas till är att utveckla spel nummer två, World Football Manager, och ta det till soft launch i ett första land under våren. Pär säger att konkurrensen inom fotboll visserligen är tuff med spel som Top Eleven, men att marknaden också är enormt mycket större och att ingen aktör hittills lyckats göra ett spel som håller yttersta toppklass.

Att utveckla ett onlinespel för mobilen är en process där man stegvis börjar testa saker och kontinuerligt förbättrar och optimerar saker innan man slutligen har en så pass vass produkt att man kan trycka ner gaspedalen och spendera marknadsföringspengar. Pär berättar att de gjorde en soft launch av World Hockey Manager i Tjeckien i slutet av 2016 där de testade onboarding, dvs den viktiga processen att spelaren får en bra start när de öppnar upp spelet första gången. I maj i år lanserades sedan spelet i Finland där man ville testa sig fram hur villiga spelarna är att betala. Och nu har man precis lanserat i Sverige (samt Danmark och Norge), nu kände man att spelet håller en sådan nivå att man vill släppa på fler spelare.

En strukturerad marknadsföringsprocess

Pär beskriver en strukturerad marknadsföringsprocess där man hela tiden mäter vad det kostar att anskaffa en ny spelare och vad det ger för resultat i form av aktivitet och intäkter. Spelaranskaffningen kommer till stor del att ske via paid installs, dvs där Gold Town Games via nischade kampanjer på Facebook, Google, Instagram, Twitter osv betalar per användare som laddar hem spelet. En process som går att mäta och optimera i detalj, där man sedan även tittar på hur många av de spelare man har betalat för börjar bjuda in sina vänner. Gillar man ett onlinespel så brukar man berätta om det för sina vänner.

Den andra delen i marknadsföringsprocessen är att knyta kända hockeyspelare till sig vilket kan ge alla möjliga effekter som gör spelet känt, där lanseringen i Sverige med Jimmie Ericssons pr-kupp är ett bra exempel. Något som gav spelet en flygande start i Sverige där det snabbt klättrade upp i appbutikernas topplistor.

Gold Town Games AB

Gold Town Games är spelföretag som utvecklar och publicerar spel för mobiler och surfplattor. Intriktat på managerspel för olika sporter.