Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gold Town Games AB

Gold Town Games AB

Gold Town Games AB
Strandgatan 19 A
931 32 Skellefteå

Hemsida:

www.goldtowngames.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gold Town Games är spelföretag som utvecklar och publicerar spel för mobiler och surfplattor. Intriktat på managerspel för olika sporter.

Teckningsperiod:

1 juli 2021 - 15 juli 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 juni 2021

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

7,05 Mkr, motsvarande 56 procent av emissionen, garanteras genom teckningsåtagande. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB, de nyblivna ägarna AllaNova och Onoterat AB (publ) samt styrelseledamot Tomas Alexandersson och verkställande direktör Pär Hultgren.

Uppdaterat: 2021-07-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss