Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genova Property Group AB

Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Teckningsperiod:

1 december 2015 - 8 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5 Mkr + 5 Mkr i befintliga preferensaktier

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie.

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Preferensaktierna noteras på First North i december 2015 eller början av januari 2016.

Uppdaterat: 2015-12-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss