Genova Property Group får köp-rekommendation inför noteringen

Genova Property Group ger ut preferensaktier och noterar sig på First North. Börsveckan ger en köprekommendation.

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden, nämligen förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Genova har nyligen gjort en emission av preferensaktier på 175 Mkr till ett fåtal investerare. Företaget noterar inom kort sina preferensaktier på First North och gör därför även en spridning till allmänheten med sista teckningsdag den 8 december (Teckningstiden avslutades i förtid den 4 december pga överteckning.). Erbjudandet består av 5 Mkr i nyemission och 5 Mkr i befintliga aktier.

Börsveckan ger köprekommendation

Tidningen Börsveckan har tittat på företaget och anser att preferensaktien är köpvärd om man kan få den för under 105 kr. Priset i erbjudandet är 100 kr, vilket alltså innebär Börsveckans rekommendation är att teckna.

Läs fler aktieanalyser

Genova Property Group AB

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.