Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Genova Property Group AB

Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Teckningsperiod:

13 november 2015 - 13 november 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

175 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett antal institutioner och privatpersoner.

Post:

Övrigt:

Preferensaktien berättigar till en årlig utdelning om 10,50 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss