Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fluicell AB

Fluicell AB

Fluicell AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.fluicell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.

Teckningsperiod:

16 mars 2018 - 29 mars 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,7 Mkr + 4,9 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

6 april 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

80 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 400 aktier.

Övrigt:

Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att ett fåtal villkor är uppfyllda. Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är den 18 april 2018 under kortnamnet FLUI.

Teckningsåtaganden motsvarande 70 procent av Erbjudandet har lämnats från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2018-03-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss