Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flat Capital AB

Flat Capital AB

Flat Capital AB
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm

Hemsida:

www.flatcapital.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning.

Teckningsperiod:

30 september 2021 - 13 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

87 Mkr + 13,1 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

18 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

182,1 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 500 aktier.

Övrigt:

Flat Capital noteras på First North den 20 oktober 2021.

Hanna Wachtmeister (VD), Björn Petersson (CFO), Charlotte Runius (styrelseledamot) och Amaury de Poret (styrelseledamot) lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande totalt cirka 3,9 MSEK. Därutöver har Flat Capitals huvudägare och styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski lämnat en garantiutfästelse motsvarande cirka 83,1 MSEK.

Uppdaterat: 2021-10-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss