Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EPTI AB

EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

13 december 2022 - 13 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,50 Mkr

Teckningskurs:

7,89 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Adhype AB avseende tilläggsköpeskilling.

Post:

Övrigt:

"Tilläggsköpeskillingen uppgår totalt till ett värde om 5,5 MSEK och inkluderar en kombination av 4 MSEK i kontanta medel och 190 114 nyemitterade aktier i Bolaget, till en kurs om 7,89 kronor per aktie, motsvarande ett värde om 1,5 MSEK."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss