Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EPTI AB

EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

25 mars 2022 - 25 mars 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,25 Mkr

Teckningskurs:

7,89 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

804,4 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till Aggregate Media Fund X Kommanditbolag.

Post:

Övrigt:

Aggregate Media är ett investmentbolag som investerar med medieutrymme som expansionskapital (media-for-equity). Dvs EPTI köper mediautrymme med egna aktier som betalning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss