Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EPTI AB

EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

15 december 2021 - 15 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

55 Mkr

Teckningskurs:

7,89 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Tecknades av ett antal befintliga aktieägare samt ett antal nya investerare, såsom Angelgate AG, Ash Pournouri, Elisabeth Thand Ringqvist, Emanuel Lipschütz, MOOR Holding AB, Niklas Estensson, Sam Nurmi samt Thorén Tillväxt AB.

Post:

Övrigt:

”Intresset av att vara med och finansiera Invajos omvända förvärv av EPTI har vida överstigit våra förväntningar. Det är självklart glädjande och ett styrkebesked. Den nya koncernen får nu en finansiell bas och en flygande start för att ta nästa steg och öka tillväxttakten ytterligare”, säger Invajos VD Love Carlsson.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss