Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EPTI AB

EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

5 november 2020 - 6 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,4 Mkr

Teckningskurs:

29,12 per unit / 4,16 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

41,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via en accelererad bookbuilding-process anordnad av Corpura Fondkommission. Varje unit består av sju (7) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Post:

Övrigt:

Invajo inledde en riktad emission på 10 Mkr efter att marknaden stängt den 5 november 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 6 november.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 3 - 14 maj 2021, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 4,78 SEK.

Uppdatering: Invajo fick in 10,4 Mkr till 4,16 kr per aktie.

Uppdaterat: 2020-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss