Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enersize Oy

Enersize Oy

Enersize Oy
Friitalantie 13
Ulvila, Finland

Hemsida:

www.enersize.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enersize erbjuder en lösning med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys, vilken ger en energibesparing i industriella tryckluftssystem.

Teckningsperiod:

27 april 2017 - 11 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

27,9 Mkr

Teckningskurs:

6,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

173,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och institutioner.

Post:

Minimum 800 aktier.

Övrigt:

Enersize noteras på First North den 15 juni 2017.

Enersize har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,9 MSEK av emissionslikviden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss