Enersize sparar pengar åt sina kunder

Industriell tryckluft står för nära 5 % av den globala elkonsumtionen och används i 90 % av alla fabriker. Enersize reducerar förbrukningen och sparar pengar åt företag. Intervju med Enersize styrelseordförande Christian Merheim inför noteringen på First North.

Vad gör Enersize?

Vi har två ben som vi står på. Dels utvecklar vi mjukvara för att mäta, analysera och effektivisera industriella tryckluftssystem så kunder kan driva sina produktionskritiska tryckluftssystem med högre tillförlitlighet samtidigt som systemen kan optimeras så energiförbrukningen kan reduceras upp till ca 30 %. Sedan använder vi oss även själva av vår teknologi och driver projekt för kunder med storskaliga fabriker framförallt i Kina men vi har även påbörjat detta i Europa.

Hur ser marknaden ut?

Marknadspotentialen är enorm. Industriell tryckluft står för nära 5 % av den globala elkonsumtionen och används i 90 % av alla fabriker, det innebär en elkostnad motsvarande ca 2000 miljarder kronor årligen.

Sedan är vi dessutom unika med att använda avancerad datanalys för att optimera dessa system. De aktörer som finns på marknaden idag är små och lokala. Vår ambition är att bygga om denna fragmenterade marknad till en global marknad med vår mjukvara som bas och dessa lokala aktörer som lokala återförsäljarpartners.

Hur ser Enersize affärsmodell ut?

I de kundprojekt som vi driver själva använder vi oss av vinstdelning. Dvs. Enersize står för implementationskostnaden hos kunden och sedan tar vi ut en avgift baserad enbart på verkligt uppnådda besparingar under en period om några år. För mjukvaran så har vi en liknande affärsmodell där kunderna betalar en årlig licensavgift baserat på den energibesparing som mjukvaran åstadkommer. Detta innebär att det för kunden är riskfritt att använda sig av våra tjänster och vår teknologi, kunden behåller ju till och med en del av besparingen vi åstadkommer, en gratis lunch helt enkelt.

Vad vill ni uppnå under kommande år?

Vi har redan kommit långt med ett antal nya installationskontrakt hos större kunder och vi har fått enormt fin respons från kunder när vi visat tidiga prototyper på vår kommande mjukvara. Vi har ju fått in både Scania samt tyska Dürr Group som strategiska ägare och med dem som grund påbörjar vi nu vår europaexpansion. Så egentligen är vårt mål för året att fortsätta i samma riktning med ett antal nya vinstdelningsavtal i Kina samt nya kunder i Europa och accelererad utveckling av vår mjukvara.

Ni gör en nyemission på 27,9 Mkr inför er notering på First North, vad ska ni använda pengarna till?

Till två huvudsakliga saker. Dels att utveckla vår mjukvara med sikte att ha en kommersiellt tillgänglig helautomatiserad mjukvara tillgänglig 2019. Med denna mjukvara kommer vi kunna expandera globalt via lokala återförsäljare samt även kunna erbjuda mindre fabriker tillgång till vår teknik. Samt dels att vara mer proaktiv i vår försäljning i Kina och Europa genom nyrekryteringar och fler installationsprojekt.

Läs mer om Enersize nyemission som stänger den 11 maj och notering den 15 juni.

Enersize Oy

Enersize erbjuder en lösning med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys, vilken ger en energibesparing i industriella tryckluftssystem.