Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Emplicure AB

Emplicure AB

Emplicure AB
Virdings allé 32B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.emplicure.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt.

Teckningsperiod:

29 mars 2023 - 29 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,8 Mkr

Teckningskurs:

0,4374 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

11,57 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission avseende konvertering av lån.

Post:

Övrigt:

"Styrelsen bedömer att Bolaget även efter Kvittningsemissionen kommer att ha ett behov av ytterligare finansiering för att genomföra de aktiviteter som ingår i Bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna. Kapitalbehovet beräknas uppgå till cirka 15-25 MSEK. Styrelsen avser därför att fortsätta utvärdera möjliga alternativ för att tillgodose Bolagets finansieringsbehov, till exempel i form av en kapitalanskaffning (såsom en företrädesemission eller riktad emission till utvalda investerare) eller lånefinansiering."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss