Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Empir Group AB

Empir Group AB

Empir Group AB
Kungsgatan 64
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.empir.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Group AB hette tidigare MSC Group AB. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Teckningsperiod:

28 maj 2018 - 11 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

22,2 Mkr

Teckningskurs:

25,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2018

Värdering:

88,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje befintlig aktie av respektive serie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en teckningsrätt för samma serie. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-05-25

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss