Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB
Mässans gata 10, vån 7
412 51 Göteborg

Hemsida:

www.elicera.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Elicera Therapeutics är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus.

Teckningsperiod:

24 maj 2021 - 8 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

96,3 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Obs, sista dag för teckning hos Nordnet m fl. är 7 juni 2021.

Post:

Övrigt:

Elicera Therapeutics noteras på First North den 11 juni 2021.

Inför emissionen har ett konsortium av externa investerare, syndikerat av den finansiella rådgivaren, förbundit sig att teckna cirka 31,9 MSEK i emissionen, därtill har teckningsförbindelser inlämnats från styrelse, bolagsledning samt tidiga investerare om ytterligare cirka 1,3 MSEK, vilket tillsammans innebär att cirka 33 MSEK på förhand säkerställts som signerade teckningsförbindelser.

Två (2) teckningsoptioner serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 november 2022 till och med 30 november 2022 till en teckningskurs om 11,60 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss