Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics AB
Klara Norra Kyrkogata 26
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.egetis.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 17 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

123 Mkr

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 maj 2011

Värdering:

Pre-money 205 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. 1 innehavd aktie ger 3 teckningsrätter. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Pledpharma har erhållit avsiktsförklaringar från investerare om att teckna för 83 Mkr.

Uppdatering: Företaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar för ytterligare 10 Mkr. Dvs 93 Mkr har garanterats.

Uppdaterat: 2011-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss