Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ectin Research AB

Ectin Research AB

Ectin Research AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.ectinresearch.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ectin Research är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Teckningsperiod:

20 oktober 2022 - 3 november 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,7 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 oktober 2022

Värdering:

8,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Varje en (1) innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser från styrelseledamöter, ledande befattningshavare, grundare och utvalda aktieägare, till totalt cirka 2,16 MSEK, motsvarande cirka 8,7 procent av det totala emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss