Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.doublebp.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

20 mars 2018 - 5 april 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,3 Mkr

Teckningskurs:

1,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 mars 2018

Värdering:

30,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålles en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är via avtal om teckningsförbindelse samt garantiåtaganden säkerställd till cirka 7,2 MSEK motsvarande cirka 70 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss