Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB
Rännelanda 6
458 96 Högsäter

Hemsida:

www.dalsspira.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DalsSpira är ett mejeriföretag som producerar mejerivaror på ko- och getmjölk.

Teckningsperiod:

24 februari 2020 - 11 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,6 Mkr + 1,8 Mkr

Teckningskurs:

3,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2020

Värdering:

23,03 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 4,6 Mkr och sedan kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 1,8 Mkr vid stort intresse.

Uppdaterat: 2020-02-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss