Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB
Rännelanda 6
458 96 Högsäter

Hemsida:

www.dalsspira.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

DalsSpira är ett mejeriföretag som producerar mejerivaror på ko- och getmjölk.

Teckningsperiod:

23 oktober 2017 - 9 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,5 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 oktober 2017

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss