Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Compare-IT Nordic AB

Compare-IT Nordic AB

Compare-IT Nordic AB
Åkergränden 7
226 60 Lund

Hemsida:

www.compare-it.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Compare-IT är ett företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation. Bolaget ställer om sin verksamhet från projektledning till produktbolag.

Teckningsperiod:

3 december 2021 - 17 december 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2021

Värdering:

20,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 100 %. Till cirka 62,7 procent av teckningsförbindelser och till 37,3 procent av emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av bolagets aktieägare. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission, Balzac Invest AB, Ulf Jacobsson och Mats Leander.

Emissionen ska finansiera förvärvet av OurLiving AB för 15,44 Mkr.

Uppdaterat: 2021-10-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss