OurLiving sätter solcellsverksamheten i konkurs ett drygt år efter förvärv

OurLiving sätter dotterbolaget Solarfuture, verksamt inom solcellsentreprenad, i konkurs. Det är bara ett drygt år sedan verksamheten förvärvades. OurLiving går in i rekonstruktion.

OurLiving sätter dotterbolaget Solarfuture, verksamt inom solcellsentreprenad, i konkurs. Verksamheten förvärvades för bara ett drygt år sedan.

“Vi har konstaterat att det inte är möjligt att hitta tillräcklig finansiering i det tuffare klimatet på finansmarknaden. Bolaget har haft stora utmaningar i kapitalbindning i solcellsentreprenaden som förvärvades för ett år sedan. Det har bidragit negativt med skuldsättning i moderbolaget och det är nu inte hållbart längre.“ säger OurLivings VD Henrik Jarl.

OurLiving som helhet går in i rekonstruktion. Styrelsen förväntar sig att det tar bolaget till positivt kassaflöde under fjärde kvartalet.

Dotterbolaget Boappa, som förvärvades under hösten, är inte berört av rekonstruktionen.

OurLiving AB

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. OurLiving AB hette tidigare Compare-IT Nordic AB.