Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Colabitoil Sweden AB

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil Sweden AB
Norra skeppsbron 5 B
803 10 Gävle

Hemsida:

colabitoil.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Colabitoil är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt med biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Teckningsperiod:

2 november 2017 - 16 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,8 Mkr

Teckningskurs:

33 kr

Likviddag:

Fyra bankdagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

272 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 160 aktier.

Övrigt:

Colabitoil noteras på Aktietorget den 12 december 2017.

Uppdaterat: 2017-11-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss