Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.cleanindustrysolutions.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Teckningsperiod:

30 september 2022 - 14 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 september 2022

Värdering:

23 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023, dock lägst 1,0 och högst 3,0 SEK per aktie.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 65,0 procent, varav cirka 46,9 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 5,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 12,3 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Clean Industry Solutions cirka 14,9 Mkr före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss