Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CirChem AB

CirChem AB

CirChem AB
Mälderistvägen 3
468 30 Vargön

Hemsida:

circhem.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CirChem har driver en anläggning för att rena industrikemikalier (lösningsmedel) så att de kan återanvändas.

Teckningsperiod:

8 februari 2023 - 22 februari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

41,26 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 februari 2023

Värdering:

51,57 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent, varav cirka 8 procent, motsvarande 3,3 MSEK, genom teckningsförbindelser och cirka 62 procent, motsvarande 25,5 MSEK, genom garantiåtaganden.

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 14 procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss