Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CirChem AB

CirChem AB

CirChem AB
Mälderistvägen 3
468 30 Vargön

Hemsida:

circhem.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CirChem har driver en anläggning för att rena industrikemikalier (lösningsmedel) så att de kan återanvändas.

Teckningsperiod:

7 februari 2022 - 21 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,78 Mkr

Teckningskurs:

23,25 kr per unit / 7,75 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 februari 2022

Värdering:

99,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktiegägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 16 september 2022 till och med den 30 september 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 september 2022 till och med den 14 september 2022. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Bolagets aktie.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 17,7 Mkr med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 71,4 procent. Resterande del, motsvarande cirka 7,1 Mkr eller cirka 28,6 procent, tecknades av garanterna.

Uppdaterat: 2022-02-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss