Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CirChem AB

CirChem AB

CirChem AB
Mälderistvägen 3
468 30 Vargön

Hemsida:

circhem.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CirChem har driver en anläggning för att rena industrikemikalier (lösningsmedel) så att de kan återanvändas.

Teckningsperiod:

11 november 2020 - 25 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

8,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

79,9 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 18,5 Mkr av emissionen tecknas av åtagare.

Post:

1 aktie, minimum 650 aktier.

Övrigt:

CirChem noteras på First North den 9 december 2020.

Uppdaterat: 2020-11-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss