Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cint AB

Cint AB

Cint AB
Luntmakargatan 18 1tr
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.cint.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cint erbjuder ett av världens största nätverk för konsumentundersökningar.

Teckningsperiod:

27 oktober 2021 - 27 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

4 068 Mkr

Teckningskurs:

113 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Lucid Holdings LLC.

Post:

Övrigt:

Vi anger 27 oktober 2021 som datum då det var datumet då den kommunicerades, men formellt kommer den bli klar i slutet av året.

Cint gör även en riktad kontantemission för att finansiera köpet av Lucid.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss