Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.cibusnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Teckningsperiod:

24 mars 2022 - 24 mars 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

954,8 Mkr

Teckningskurs:

217 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

9 548 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder och NRP Anaxo Management deltog i den Riktade Nyemissionen.

Likviden som tillförs Bolaget genom den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss