Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.cibusnordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Teckningsperiod:

12 februari 2018 - 27 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

311 MEUR

Teckningskurs:

10 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

0 MEUR pre-money.

Villkor:

2,5 MEUR av 311 MEUR kan tecknas i poster om 100 aktier. Utöver det kan aktier tecknas, då med minsta teckning 100 000 EUR.

Post:

Minsta teckning för allmänheten som är kunder hos Pareto eller Avanza är 100 aktier, vilket även är poststorleken. Nordnets kunder kan ta del av de institutionella erbjudet där minsta teckning är 100 000 EUR.

Övrigt:

Cibus förväntas börja handlas på First North den 9 mars 2018.

Bolaget har som mål att ha en utdelning per år på 8 % sett utifrån aktiepriset på 10 EUR.

Uppdaterat: 2018-02-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss