Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Castellum AB

Castellum AB

Castellum AB
Kaserntorget 5
411 18 Göteborg

Hemsida:

www.castellum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Castellum är ett fastighetsbolag verksamt i fem tillväxtregioner i södra Sverige och i Danmark. Företaget är inriktat på kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

26 maj 2016 - 9 juni 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

6,3 Mdkr

Teckningskurs:

77 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2016

Värdering:

12,6 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje innehavd aktie i Castellum erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, HSBC Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har på vissa villkor förbundit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas av andra i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss