Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Case Group AB

Case Group AB

Case Group AB
Norrlandsgatan 10 c
102 49 Stockholm

Hemsida:

www.casefonder.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Case Group är en fristående kapitalförvaltare med fokus på fondförvaltning.

Teckningsperiod:

29 november 2021 - 10 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

18,80 kr

Likviddag:

15 december 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

350 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

100 aktier, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Case Group noteras på First North den 16 december 2021.

En grupp investerare har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 9 Mkr. Emissionen är även garanterad i sin helhet av ett konsortium av huvudägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss