Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

29 oktober 2019 - 13 november 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

40,1 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2019

Värdering:

200,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) aktie i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser och till cirka 87 procent av emissionsgarantier. Därmed är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 13 november 2019.

Uppdaterat: 2019-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss