Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

29 oktober 2019 - 12 november 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

40,1 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2019

Värdering:

200,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) aktie i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser och till cirka 87 procent av emissionsgarantier. Därmed är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss