Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

4 februari 2019 - 4 februari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,25 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Modelio Equity, Oliver Molse och Gerhard Dahl.

Post:

Övrigt:

Förutom denna emission så ingår Braincool även två låneavtal á 12,5 Mkr styck.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss