Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

8 juni 2016 - 16 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

8% rabatt

Likviddag:

17 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

100 aktier, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Emissionen görs via Avanza. Priset per aktie sätts med 8 % rabatt mot ett volymvägt snitt av marknadskursen.

Uppdaterat: 2016-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss