Fem kommande noteringar

Fem företag som ska notera sina aktier är Bio-Works, Irras, Qiiwi, Attana och Veteranpoolen.

Bio-Works – Utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer absorbenter riktat till life science-, livsmedels- och miljösektorerna. Ska notera sig på First North under december.

Irras – Medtech-bolag som har utvecklat och säljer ett system för dränage och ICP-monitorering. Förra året rapporterade vi att Irras planerade att notera sig i USA. Nu hör vi att tidsplanen är slutet av 2017 och att ABG har anslutit sig som rådgivare vid sidan av Vator Securities. En pre-money-värdering på 1 Mdkr och en emission på 400 Mkr uppges i alla fall tidigare ha varit de planerade beloppen. I vilket land noteringen skulle ske nämndes inte. Uppgifterna är något vaga, så ta dem med en nypa salt.

Qiiwi – Spelföretaget gjorde nyligen en nyemission och vi har tidigare rapporterat att de ska notera sig på Aktietorget. Nytt är att bolaget blev klara med registreringen av emissionen snabbare än planerat och aktien noteras därför redan nu på fredag, i stället för den 30 oktober som tidigare kommunicerats.

Attana – Tillhandahåller biologisk relevant information till sina kunder för att öka effektiviteten i deras forsknings- och utvecklingsprocesser. Vi har tidigare rapporterat att bolaget ska notera sig, nu har Dividend Sweden köpt aktier som man till 90 % planerar att dela ut till sina aktieägare. Det står även klart att det är NGM Nordic-MTF man ska lista sig på.

Veteranpoolen – Erbjuder privattjänster och bemannar företag i de flesta branscher. Homemaid som är noterat på Aktietorget meddelade nyligen att de överväger att dela ut dotterbolaget Veteranpoolen och notera det på Aktietorget.

Läs även: 7 nya kommande noteringar

Bio-Works Technologies AB

BioWorks utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer absorbenter riktat till life science-, livsmedels- och miljösektorerna.